Добри позиции на Тракийския университет

Тракийският университет запазва добрите позиции в тазгодишното рейтингово изследване на висшите учебни заведения в България, съобщи ректорът проф. Иван Въшин.
Въпреки че е прието Стара Загора да се смята за център на Ветеринарната медицина, тази година Ветеринарно-медицинският факултет заема втора позиция в рейтинговата система, изрази разочарование ректорът.
Педагогиката е на второ място след Софийския университет. Забелязва се напредък в пет от професионалните направения в класацията, обясни проф. Георги Иванов, ръководител сектор“ Качество и акредитация“ в ТрУ.

По всички професионални направления Тракийският университет стои добре по отношение на учебния процес и научните изследвания, коментираха още от ръководството.

От университета са подготвили възражение във връзка с рейтинговата система. Висшето учебно заведение ще предложи и позиция за промени. Те са свързани с индикатори, които не зависят от университета и с това да се намали субективният фактор.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>