Приеха по-евтини карти за градския транспорт

Общинските съветници приеха по-евтини карти за градския транспорт. С 44 гласа „За“, бяха приети промените в цените за пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
До приемане на предложението се стигна след близо 30-минутна дискусия, която започна още преди обсъждането на тази точка.
Всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, ползват месечна абонаментна карта за пътуване на стойност: за една линия – 10,00 лв.; за две линии – 15,00 лв.; за цяла градска мрежа – 22,00 лв. Тримесечна абонаментна карта за пътуване на тази група, за една линия, ще бъде 30,00 лв.
Всички пенсионери с постоянна адресна регистрация в Стара Загора, ползват месечна абонаментна карта за една линия – 15,00 лв.; за две линии – 24,00 лв.; за цяла градска мрежа – 30,00 лв. Пенсионери над 68 години с размер на пенсията до 300 лв., ползват месечна абонаментна карта за пътуване по една линия по избор на стойност – 10,00 лв.
Лица с трайни увреждания над 71 % намалена работоспособност, с постоянна адресна регистрация в Стара Загора, с размер на пенсията до 300 лв., ползват месечна абонаментна карта за пътуване по една линия по избор на стойност – 15,00 лв.
Всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора, с постоянен адрес в селата, разположени на територията на община Стара Загора, ползват месечна абонаментна карта за пътуване с 50% намаление от стойността на редовната цена на месечната абонаментна карта от съответното населено място до Стара Загора и обратно.
Пенсионерите с постоянен адрес в селата, разположени на територията на община Стара Загора, ползват месечна абонаментна карта за пътуване с 50% намаление от стойността на редовната цена на месечната абонаментна карта от съответното населено място до Стара Загора и обратно.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>