Прехвърлиха имоти на Община Чирпан

Областният управител инж. Георги Ранов и кметът на Чирпан Кичка Петкова подписаха днес договор за безвъзмездно прехвърляне на имоти – държавна собственост, на Община Чирпан. Общата площ на 5-те имота, които Общината придобива, е над 81 000 кв.м. Става въпрос за сградата на професионалната гимназия по селско стопанство в Чирпан, заедно с прилежащата към нея земя, както и учебни работилници, общежитие, гараж, хангар за трактори и др.
Обсъдено е и прехвърлянето на още три държавни имота на Община Чирпан. Това са част от терен в рамките на археологическия обект Карасура, бивше военно поделение с площ от над 200 дка и бившият дом за деца и юноши в Чирпан, който в момента е почти напълно разрушен.
Общината има идея върху част от терена на бившето поделение да бъде изграден детски лагер с конна база към него. Върху терена, който е част от комплекса Карасура, Общината иска да изгради съоръжения, които да направят обекта още по-атрактивен за туристите, които го посещават.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>