Няма опасни водни обекти в региона

Няма опасни водни обекти на територията на Старозагорска област. Това показва анализът на есенните проверки, каза на пресконференция областният управител Георги Ранов.

Проверката на водните обекти и водостопанските системи в региона е извършена от Областна междуведомствена комисия, в която влизат представители на различни институции. Проверката обхваща периода 28 септември – 27 октомври. Целта е предприемане на превантивни мерки за недопускане на щети при обилни валежи и бедствия.

Анализът показва, че от проверени 54 водни обекта само 15 нямат назначен оператор на язовирна стена.
По думите на областния управител базата данни от предходни проверки показва, че през тази година се наблюдава тенденция към изпълнение на предписанията, свързани с актуализация на аварийни планове на водните обекти и назначаване на оператори на язовирните стени съгласно законовите изисквания. За четири язовира не са представени все още аварийни планове. Проверка на състоянието на язовир „Копринка“ днес показва, че той е пълен едва 16%.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>