Стартира програма за проекти за минералната вода

От първи ноември стартира пилотна програма, чрез която общините могат да реализират проекти за изграждане на инфраструктура към находищата с минерални води на тяхна територия.

Програмата ще бъде финансирана с 3,5 милиона лева от Националния доверителски екофонд. Ще се включи ли Община Мъглиж, вижте:

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>