Обновени интерактивни зали във Второ основно училище „П.Р.Славейков „

Във Второ основно училище „П.Р.Славейков“ в Стара Загора бяха открити две обновени оборудвани интерактивни стаи за компютърно обучение.Проектът е разработен от ръководството на училището и одобрен и съфинансиран от Министерството на образованието и науката.
Проведоха се два открити урока – с ученици от 4-ти клас с образователна платформа Mozabook и от 1-ви клас с електронни учебници. Второ основно училище „П.Р. Славейков“ е едно първите училища в Стара Загора, което използва модерния метод на обучение.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>