Информационен ден в Стара Загора

Информационен ден по повод официалното стартиране на процедура за прием на проекти в Националния иновационен фонд се проведе днес в Стара Загора. Организатори са Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и Търговско-промишлената палата в града. На срещата бяха поканени компании и научни организации от областите Стара Загора, Хасково и Кърджали, желаещи да кандидатстват с проекти.

Целта на Националния иновационен фонд е да се подпомогне реализирането на нови, съвременни иновационни технологии, процеси, продукти, услуги или значително усъвършенстване на съществуващи. Резултатът е да се увеличи обемът на производството, да се подобри качеството на произвежданите стоки и услуги, да се намалят използваните ресурси и да се увеличат инвестициите в ефективни предприятия.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>