От понеделник се подават заявления за участие в старозагорския панаир

Тази година традиционният старозагорски есенен панаир ще се проведе в периода от 26.09.2016 г. до 05.10.2016 г. включително. Той ще бъде разположен на ул.“Иван Вазов“, северно от ул.“Радецки“, до ул.“Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“.

На 12.09.2016 г. , в 8,30 ч., в сградата на Административно бюро „Изток“, ул.“Ангел Кънчев“ № 70, започват да се приемат Заявления за участие в панаира. Крайният срок е до 17,30 ч. на 20.09.2016 г.

Разрешенията за участие в панаира ще се издават по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по схема, утвърдена от гл.архитект на общината и след представяне на следните документи: заявление за участие по образец; удостоверение за липса на данъчни задължения по чл.87, ал.6, издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документите; декларация за липса на задължения към Община Стара Загора към датата на подаване на заявление за участие; за производители – удостоверение от Камарата на занаятчиите; сертификат за произход на съоръженията, технически паспорти за съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията; квитанция за платена такса за участие на панаира, за действително заявената квадратура по подаденото заявление.

На територията на панаира са разрешени атракционни съоръжения, произведения на художествените занаяти, обекти за продажба на захарни изделия, детски играчки и скара-бира.

Участниците в есенния панаир заплащат пълната 10-дневна такса. По 4,00 лв./кв.м. на ден заплащат продавачите на детски играчки, захарни изделия, скара-бира и художествени занаяти. За изграждане на цирк се запалща по 2,50 лв./кв.м. на ден, а за атракционни съоръжения – стрелбища, панорами, моторни люлки и др. – 1,50 лв./кв.м. на ден

Със заповед на кмета Живко Тодоров на територията на панаира е забранена продажбата на алкохол с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 6% vol., тютюн и тютюневи изделия, промишлени стоки/дрехи, обувки, одеяла, килими, текстилни изделия, продукти на химическата промишленост , както и птици и животни.

В заповедта е предвидено на хора с увреждания, доказани с решения на ТЕЛК, извършващи работа с личен труд през целия период, за който е издадено разрешението за ползване на терена, да се събира 50% от размера на таксите.

От понеделник се подават заявления за участие в старозагорския панаир

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>