865 лица са постъпили на работа  в област Стара Загора през юни

 

През юни 2016 г. в област Стара Загора са постъпили на работа 865 безработни лица.

На първичния пазар през юни са устроени общо 805 лица, по програми и мерки за заетост са постъпили на работа 60 лица.

 

През юни са обявени 778 работни места на първичния пазар на труда.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В програми за заетост и обучение през юни в област Стара Загора са включени 515 безработни лица.

По Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” са включени 76 лица по “заявки” за „личен асистент“.

Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с работодатели и се реализират са:

По Програма „Старт на кариерата“ са работили 24 лица.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания– по програмата са работили 29 лица.

 

По насърчителни мерки на заетост са работили 48 лица.

Най-предпочитаните от работодателите са преференциите:

  • по чл.36, ал.1 от ЗНЗ за безработни младежи до 29г – са работили 19 безработни лица от групата на младежите до 29-годишна възраст.
  • по чл.50 от ЗНЗ (За първите пет разкрити работни места от работодатели-микропредприятия) са работили 8 лица.
  • по чл.55а от ЗНЗ (За безработни над 50 годишна възраст) са работили 7 лица.
  • по чл.55в от ЗНЗ (За продължително безработни лица) са работили 3 лица.

865 лица са постъпили на работа в област Стара Загора през юни

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>