По-малко безработни през юни

По-ниско е равнището на безработица в региона през юни. Намаляват регистрираните безработни и в Бюро по труда – Стара Загора, сочи анализът на Агенцията по заетостта.
През юни в област Стара Загора са постъпили на работа 865 безработни. На първичния пазар са устроени общо 805 лица, по програми и мерки за заетост са постъпили на работа 60. Запазва се доминиращият дял на жените без работа. Намаляват безработните в младежка възраст. По Програма за обучения и заетост за младите хора вече работя 35 души, съобщиха от Бюрото по труда.
С осигурена заетост по програмата „Старт на кариерата“ през юни са 17 безработни младежи.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>