Изграждат още една площадка за борба с градушките

Областният управител инж. Георги Ранов присъства на редовното заседание на Общинския съвет на Мъглиж.

Дневният ред включваше 23 точки. Общинските съветници взеха решение да предоставят имот в землището на с. Тулово за изграждане на ракетна площадка от Изпълнителната агенция за борба с градушките.

С пълно единодушие съветниците упълномощиха кмета Господин Господинов да приеме дарение в размер на 48 000 лв., с което ще бъде оборудвана фитнес зала в Спортно-младежкия център в Мъглиж.

Единодушно беше взето и решението за преобразуване на имоти от публична в частна общинска собственост. Става въпрос за читалище „Пробуда-1869” в града. То ще бъде ремонтирано по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. На първия етап ще бъдат извършени ремонт и реконструкция на покрива на сградата.

Общинските съветници решиха също Община Мъглиж да кандидатства по същата програма с проекти за преустройство, основен ремонт и обновяване на читалището в с. Зимница и за оборудване и обзавеждане на читалищата в с. Ягода и в с. Тулово.

В края на заседанието зам.-кметът Душо Гавазов изказа благодарност от името на жителите на общината за съдействието и бързото решаване на въпроса с прехвърлянето на собствеността на третия етаж на сградата на Общината на Община Мъглиж.

Инж. Ранов от своя страна поздрави съветниците за експедитивната им работа и взетите решения в полза на гражданите на Мъглиж и другите села от общината.

Изграждат още една площадка за борба с градушките

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>