Предлагат най-ниската ставка за данъка за таксита

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се срещна със собствениците на таксиметрови компании в града, във връзка с изменението в Закона за местните данъци и такси, който определя допустими граници за размера на общ местен данък върху таксиметровите превози на пътници от 300 лв. до 1000 лв. годишно.

Определянето на годишния налог, който се въвежда за пръв път, е в правомощията на Общинския съвет, чието заседание в Стара Загора ще се проведе на 28 юли.
Внесеното предложение от общинската администрация предвиждаше размерът да бъде 700 лв.
На срещата си с превозвачите днес кметът Живко Тодоров заяви, че на предстоящото заседание все пак ще бъде предложена най- ниската ставка – 300 лв.
Кметът обясни, че е нормално администрацията да търси повече приходи за общинската хазна и законодателят дава такава възможност, но е убеден, че интересите на двете страни трябва да се срещнат.
Община Стара Загора е издала 560 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници и поддържа 36 стоянки за таксиметрови автомобили. За ползването им превозвачите не заплащат такси или цени за ползване на общинските терени и пътната инфраструктура.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>