Министър „освободи“ птици в Спасителния център

Министърът на околната среда Ивелина Василева посети Спасителния център за диви животни, за да изпрати последните излюпени в центъра белошипи ветрушки в рамките на проект за възстановяване на този вид птици.
Проектът е с продължителност от пет години и се финансира по програма „Лайф“.
Проектът е включен в класацията на Европейската комисия като успешен, каза още министърът. По-късно, министърът помогна в поставянето на пръстените на Зара и на Бургас.

Птиците отпътуваха за Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в село Левка, Сакар.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>