Не приеха Етичен кодекс на общинските съветници

На днешната сесия не бе прието предложението за Етичен кодекс на общинските съветници.

Вносител е Янко Янков. Предложението включва 16 текста. Сред тях са тези:
„Общинският съветник е длъжен да взема самостоятелно решения без да търси каквато и да е финансова или друга изгода за себе си или за трети лица, длъжен е при всяко свое действие да се ръководи от интересите на цялото население в общината без оглед на политическите убеждения и пристрастия на избирателите“.

Точката предизвика дебати в залата.
Възникна въпросът какво става със стария Етичен кодекс.

Какво показаха резултатите от гласуването?
Двамата гласували в подкрепа на предложението са вносителят Янко Янков и общинския съветник от неговата група в местния парламент Ивета Лазарова.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>