От първи юли започва приемът на молби за помощи за отопление

През май дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора е отпуснала 145 месечни помощи, като са обхванати безработни лица в трудоспособна възраст, в нетрудоспособна възраст и лица с трайни увреждания.

От началото на юни се приемат Заявления декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по Закона за семейни помощи за деца. Еднократната целева помощ е определена в размер на 250 лв. Заявления декларации ще се приемат до 15 октомври. От първи юли пък започват да се приемат молби декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Очакват се приеми по отношение на този вид помощ.

254 сигнала за деца в риск са постъпили в Дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора от началото на годината до края на май. Само за май сигналите са 48. Общият брой случаи, по които работи отдел „Закрила на детето“ в момента са 1128 или средно по 70 случая на социален работник.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>