Каква ще е съдбата на бившия Тубдиспансер?

Хора с маски и кашлящи пациенти. Такова е ежедневието в бившия Тубдиспансер. Предстои да се реши бъдещето му, след като стана ясно, че има финансови задължения, а комисии към Общинския съвет трябва да излязат със становище. Специализираната болница е общинска собственост . В момента пациентите са 24, информира д-р Чавдар Попов, който е временен управител след решение на Общинския съвет.

340 хиляди лева са задълженията, които д-р Попов е наследил през декември. Въпреки тежкото положение, направено е всичко възможно ситуацията да се подобри.
Получават ли си заплатите работещите?
Една от стъпките за икономии на средства е запечатване на кухненския бокс, който не работи от първи юни.
Сега храната се доставя от кетъринг фирма от Стара Загора. От „кухнята“ на лечебното заведение обаче споделят, че преди изхранването на пациентите е било с лошо качество и е ставало по договори със завишени цени.
Справката показва, че към 31 май задълженията на специализираната болница са в размер на 349 хиляди лева.
Въпреки, че лечебното заведение е общинска собственост, то дължи данък сгради и такса смет на Община Стара Загора. Данъците са платени за тази година, но висят отпреди. Размерът на задължението е 18 252 лв.
Очаква се на следващото редовно заседание на 28 юли на Общински съвет да бъде разгледано бъдещото развитие на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания.

Сред коментираните възможности към момента са болницата да бъде обявена в несъстоятелност, а пациенти и персонал прехвърлени в УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>