Готови ли са институциите за пожароопасния сезон?

Работно заседание за готовността на Старозагорска област за пожароопасния сезон се проведе днес в Областна администрация.

На заседанието присъстваха представители на Общините, на Пожарна и полиция Втора механизирана бригада и други институции.
Доклади за предприетите мерки за опазване на селскостопанската реколта и горските масиви от пожари изнесоха експерти по сигурността от 11-те общини в областта. Директорът на РД ПБЗН-Стара Загора, комисар Стоян Колев и директорът на ОД МВР, старши комисар Николай Кирков, акцентираха върху извършената по плана на МВР оперативна работа за предпазване от пожари и върху готовността за действие по време на пожари. Двамата бяха единодушни, че координацията между институциите в Старозагорска област е на много високо ниво.
Има достатъчно подготвени кадри и техника за справяне с кризисни ситуации. Проведени са срещи с кметовете на населените места, с частни охранителни фирми и с председатели на кооперации с цел да бъде проверена тяхната готовност за опазване на селскостопанската продукция.

Началникът на Втора механизирана бригада ген. Кузмов докладва, че в модулното формирование, което оказва съдействие при гасене на горски и полски пожари, се правят ежедневни тренировки, редовно се проверява изправността на техниката.
Формированието включва 35 военнослужещи. Мерките за превенция и готовността си за действие при пожари докладваха и от други институции. В почти всички общини на областта вече има сформирани доброволни отряди, които могат да оказват съдействие при гасене на пожари. Най-добре оборудван е отрядът в Старозагорска община. В него членуват55 доброволци, които са преминали обучение и разполагат с пълна екипировка.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>