Информационен ден в Стара Загора

В Стара Загора се проведе информационен ден за представяне на процедурите „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на малки и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Има още 11 проекта, които предстои да бъдат подписани. Надяваме се с новата схема, която отваряме, да има още проекти, за да се развива Стара Загора в най-добрата посока, заяви още заместник-министърът.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ е 30 милиона евро. Минималният размер на помощта на проект е 50 хиляди лева. Допустими са проекти, включващи дейности, сред които въвеждане и сертифициране на системи за управление, внедряване и сертифициране на добри производствени практики, дейности за инвестиции в ново оборудване и специални софтуерни приложения.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>