Център очаква Знак за качество

Експерти от Съвета на Европа са на посещение в Международния младежки център в Стара Загора, за да проверят готовността му за присъждане на Знак за качество.
Процесът по оценяването и получаването на подобен Знак може да отнеме около две години.
За две години от съществуването си през центъра са преминали около 350 младежи, включени са в различни дейности, осъществяван е международен обмен на практики и идеи.
Сред най-важните критерии, на които Международният младежки център трябва да отговаря са: да се съобразява с ценностите на Съвета на Европа, дейностите да са насочени към младите хора и да са подчинени на метода неформално образование, създаващ умения и компетенции.
Според експертите от Съвета на Европа Старозагорският център има предимство, тъй като тези критерии са спазени още при неговото създаване.Експертите оценяват високо и факта, че община Стара Загора се ангажира с поддържане на дейностите и издръжката на центъра за срок от 10 години.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>