Перспективите пред Тракийския университет и СБАЛ на пневмо-фтизиатрични заболявания обсъждаха  на Председателски съвет

Днес, на традиционния Председателски съвет, преди заседание на общинските съветници в Стара Загора, гости бяха ректорът на Тракийския университет проф. Иван Въшин и временно изпълняващият длъжността директор на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Чавдар Попов.

Водачите на групи в Общинския съвет се запознаха с проектите, по които работи ТрУ и бъдещите планове на ръководството на едно от водещите в страната учебни заведения. По време на срещата стана ясно, че предстои да бъдат реализирани проекти по ОП „Регионално развитие“. Амбицията на Тракийския университет е да изгради многофункционална спортна зала, която да е с капацитет 200-250 места. Тя ще бъде използвана и като аула, защото към този момент няма такава. Проф. Въшин сподели и че се търсят варианти за публично-частно партньорство за стопанисване на почивните бази, с които разполага университета – на Старозагорските бани, Обзор и Китен.

Развитието на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания, общинските съветници обсъдиха с временния директор на общинското дружество д-р Чавдар Попов. Той представи вчера пред ПК по финанси и ПК по здравеопазване финансовите отчет на дружеството, а днес той бяха обсъдени и с водачите на групи в ОбС. Предстои ПК по здравеопазване, съвместно с ПК по териториално и селищно развитие, ПК по общинска собственост и ПК по финанси, да проведат среща-разговор с персонала на болничното заведение и ръководството му, за да бъде изготвен обстоен доклад, който да подготви предложение за бъдещото развитие на дружеството. То се очаква да е готово до редовното заседание на старейшините през юни.

Д-р Попов коментира и действията си по ограничаване на разходите на болницата, като например намаляването на разходите за електроенергия, след излизане на свободния енергиен пазар. Обсъдено бе и предстоящото затваряне на кухненския блок, което няма да доведе до проблеми с храната за пациентите, тъй като вече е договорена кетъринг фирма.

Редовното заседание на общинските съветници за този месец ще бъде на 26 май, от 9.00 часа. Предстои да бъдат разгледани промени и допълнения в няколко наредби, както и одобряване на Споразумение за партньорство с град Била Церква, Украйна и с град Велики Новгород и други.

Перспективите пред Тракийския университет и СБАЛ на пневмо-фтизиатрични заболявания обсъждаха на Председателски съвет

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>