Трудова борса в Стара Загора

Над 20 работодатели участваха в трудовата борса, организирана от Бюрото по труда и Община Стара Загора. Желаещите да намерят нова работа и търсещите хора в определени професии си дадоха днес среща в спортна зала „Иван Вазов“.

На последната трудова борса на 29 март присъстваха 20 фирми, които заявиха 152 работни места.
Агенцията по заетостта вече 10 години организира и провежда трудови борси в страната, целящи намаляване равнището на безработицата и активиране дейността на бюрата по труда с работодателите на пазара на труда.
Борсите предоставят възможност за директен контакт и договаряне между работодателите и търсещите работа лица, както на регистрирани безработни, така и на такива, които не са регистрирани, коментираха от Бюрото по труда.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>