150 участници в научна агроконференция

Над 150 учени и представители на бизнеса са участници
в двудневната научна конференция, посветена на актуалните проблеми и хоризонти пред аграрното образование, науката и бизнеса. Организатор е Аграрният факултет на Тракийския университет. Конференцията е международна и съдържа 110 доклада, разделени в пет научни секции.
95 години от аграрното образование в страната и празник на Аграрния факултет бяха поводът за организацията на Международна научна конференция, посветена на актуалните проблеми на аграрното образование, наука и бизнес.
Специално приветствие при откриването на форума отправиха проф. Христо Даскалов, заместник председател на Селскостопанската академия и ректора на ТУ проф. Иван Въшин
Научната конференция започна с пленарен доклад от декана на Аграрния факултет доц. Д-р Димитър Панайотов. Очаква се да бъдат изнесени над 100 научни доклада в пет секции. Участват гости от Румъния, Македония и Турция.

Категория: Без категория
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>