Без бурки в Стара Загора

На днешното си заседание общинските съветници подкрепиха предложението на колегите си Николай Диков от ГЕРБ и Гергана Микова от НФСБ, с което се забранява носенето на аксесоари, прикриващи лицето по начин, пречещ за разпознаване на публични места. Според изменението и допълнението на Наредбата за обществения ред, ще бъдат регламентирани местата, на които е допустимо извършването на религиозни обреди.

Забраняват се и публичните религиозни прояви, които накърняват общественото спокойствие, морал и традиции.
Общинският съвет прие на второ четене и Наредбата, съгласно която се намаляват таксите за репатриране на неправилно паркирани автомобили от 60 лева на 30 лева, а при преустановяване на процедурата на място, таксата се редуцира от 30 на 15 лева.
Промяна има и в Наредбата за обществения ред, в частта й за допустимия шум, по предложение на Таньо Брайков (ГЕРБ). На второ четене премина забраняването на извършване на дейности в жилищни сгради/, в режим на етажна собственост и самостоятелни обекти за жилищни нужди, предизвикващи шум, в часовете: в работни дни – от 14:00 до 16:00 и от 22:00 до 07:00 часа и в почивни и празнични дни от 14:00 до 16:00 и от 23:00 до 08:00 часа, като корекциите бяха предложени от Диян Димитров.
На предстоящото заседание по предложение на кмета Живко Тодоров, ще бъде внесен доклад за броя на общинските имоти, които се използват от сдружения с нестопанска цел и друг тип сродни организации, за да се избегнат спекулации по темата с отдаването на помещения без наем.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>