Проучват нуждата от кадри за бизнеса

Започва анкетно проучване сред работодателите за нуждата от кадри с различни специалности. Допитването ще бъде в електронен формат и ще включва 19 въпроса.

Целта е данните от проучването да дадат конкретна и реална картина на ситуацията с пазара на труда в Старозагорска област.
Работодателите ще съобщават какви са по специалности работещите в техните фирми, има ли несъответствие между заетата от тях длъжност и образованието им, какви са моментните им нужди от кадри и какви специалисти търсят, какви биха били нуждите им след 5 години.
Въвеждането на дуалното обучение и готовността на собственици на фирми да предоставят базата си за практика на ученици от средни професионални училища и висши учебни заведения също ще бъде сред поставените въпроси. В анкетата работодателите ще трябва да отговорят също готови ли са да участват в разработването на учебни планове и програми и в провеждането на изпити в средните професионални училища.
С резултатите от проучването ще бъдат запознати директорите на всички професионални гимназии, които ще могат да променят списъка от специалности в техните училища в съответствие с нуждите на бизнеса. Център за медиация, който ще бъде посредник между бизнеса, науката и образованието, ще се създаде в Стара Загора, стана ясно още на пресконференцията.
Центърът ще изработи единна компютърна система с база данни за всички училища в областта и всички работодатели. Целта е да се подобри връзката между средното образование и бизнеса. Друга задача на центъра ще бъде да привлече работодатели за участие в изработването на учебните програми на средни и висши училища.

Категория: БИЗНЕС
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>