Зам.-кметът Иванка Сотирова е избрана за председател на комисията по култура към НСОРБ

Днес зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова бе избрана за председател на Постоянната комисия по култура, гражданско общество и медии към Националното сдружение на общините в Република България. Комисията е с мандат от четири години. Задачите й включват предложения за промяна на нормативната уредба за местното самоуправление и становища по проекти за държавни нормативни актове и др.

На заседанието на ПК по култура, гражданско общество и медии, което се провежда край Габрово, се разглеждат въпроси, свързани с библиотеките, откриването на читалища, разпределянето на субсидиите, дигитализацията на фондовете и др.

За зам.-председатели на ПК бяха избрани представители на общините Шумен и Свиленград.

Зам.-кметът Иванка Сотирова е избрана за председател на комисията по култура към НСОРБ

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>