ВиК въвежда цена на нови услуги на отпадъчни води

ВИК Стара Загора уведомява, че въвежда цена на нови услуги отвеждане и пречистване на отпадъчни води за всички потребители в кв. „Зора“ и потребители включени в канализационната мрежа на кв.“Зора“ както следва:

Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,10 лв/куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води:
• за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители – 0,36 лв/куб.м
• Степен на замърсяване 1 – 0,36 лв/куб.м
• Степен на замърсяване 2 – 0,71 лв/куб.м
• Степен на замърсяване 3 – 1,07 лв/куб.м

Към цената на услугата се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС (ДВ бр.33 1998г).

Цените влизат в сила от 01.04.2016г.

ВиК въвежда цена на нови услуги на отпадъчни води

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>