Професионална гимназия става общинска

Във връзка с изпълнение на Закона за предучилищното и училищно образование Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ ще бъде преобразувана в общинска от първи август и вече няма да бъде към Министерството на земеделието и храните.

Заради предстоящата промяна е необходимо Община Стара Загора да приеме конкретно решение за промяна на финансирането и за придобиване на имотите на гимназията. Това ще се случи на предстоящата сесия на 31 март. Когато гимназията стане общинска, надеждите са най-накрая тук да бъде извършен ремонт.
Нужда от ремонт в училището има, тъй като материалната база е голяма и се руши. С проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще се кандидатства за средства в размер на милион и 300 хиляди лева.
Основен ремонт на сградите не е правен. Учебният процес в основната учебна сграда е започнал от 1955 година.
30 сгради са описани в предложението, което ще обсъждат старейшините на предстоящата сесия , за които общината ще придобие право на собственост. Сред тях са сгради за образование, селскостопански, общежитие, даже и трафопост. През настоящата учебна година в професионалната гимназия се обучават 600 ученици.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>