Заседава Регионалният съвет за развитие на Югоизточен район

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район се проведе днес в Областна администрация. Сред участниците бяха представители на министерства, областни управители и кметове, представители на организациите на работодателите и синдикатите.

Областният управител Георги Ранов и кметът Живко Тодоров ще бъдат представителите на Регионалния съвет в Управляващия комитет по проект „Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Мотивът за техния избор бе, че те са представители на Регионалния съвет в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за периода 2014 – 2020 г., както и, че са запознати с провежданата политика в областта на транспорта.
Представен бе моделът на община Стара Загора в модернизирането на градския транспорт и новите възможности, които предлага оперативна програма „Транспорт и транспорнта инфрастуктура“ за Югоизточен район.
Представители на фонд ФЛАГ представиха опита и дейността на фонда, както и възможностите за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода чрез финансови инструменти – Jessica, Фонд на фондовете и др.
Следващото заседание ще бъде проведено през юни.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>