Санкции за фирма, уволнила служителите си

Инспекцията по труда е санкционирала казанлъшка фирма, която не е спазила законодателството при масово уволнение на служителите и. Понеже тече административно-наказателно производство от инспекцията отказаха да назоват фирмата.

Заради уволненията са констатирани две нарушения на Закона за насърчаване на заетостта, съставени са два акта. През януари инспекторите са извършили 261 проверки. Установени са 1195 нарушения, 965 са тези по трудовите правоотношения.
По здравословни и безопасни условия на труда констатираните нарушения са по-малко в сравнение с предходен перион. Те са общо 228, показва анализът. Инспекторите са съставили 26 акта за установени административни нарушения.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>