Информационен ден в Стара Загора

Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха информация за отворените процедури по оперитвна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Информационният ден се проведе в сградата на Общината и бе част от кампанията за популяризиране на процедурите, проведена и в други градове.

Инвестициите за иновации са приоритет за нас. Увеличаването на конкурентоспособност се надяваме да ускори икономическия ръст, да създаде нова заетост и това да доведе до повишаване на жизнения стандарт, посочи заместник-министърът на икономиката Любен Петров, който откри събитието. Двете процедури, които бяха представени са „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.
Общо безвъзмездната финансова помощ е за над 117 милиона лева.
Събитието бе организирано в партньорство с ОИЦ – Стара Загора, който е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>