Михаил Михайлов е новият зам. кмет на община Казанлък

Финансистът Михаил Михайлов от днес заема длъжността заместник кмет в ресор „Икономика, инвестиции и собственост“.

Михаил Михаилов е завършил магистратура „Финанси“ във Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“. През годините той е работил в „Общинска банка“ АД, гр. Казанлък като счетоводител, а по-късно и като търговски пълномощник. Последната месторабота на новия заместник кмет на Общината е на позицията регионален застрахователен представител за ЗАД „ОЗК-Застраховане“АД.

В обшинска избирателна комисия предстои с гласуване Михаил Михайлов да бъде освободен от длъжността общински съветник, където той бе в комисията по икономика, бюджет и финанси. В ресорите на Михайлов, като зам.-кмет се включват отговорностите за дирекция „Местни приходи“, дирекция “Финанси и бюджет“ и отдел“ Икономика по управление на собствеността“.

 

Михаил Михайлов е новият зам. кмет на община Казанлък

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>