До края на седмицата ще се проведатпет разяснителни  срещи по кампанията за директните плащания в Oбласт Стара Загора

 

На 3-ти и 4-ти февруари ще се проведатпет разяснителни срещи по кампанията за директните плащания  в Общините Чирпан,  Братя Даскалови, Мъглиж, Гурково и Николаево. По време на срещите експерти от Министерство на земеделието и храните и областните дирекции в съответните райони ще информират земеделските стопани във връзка с новостите и изискванията по таз годишната кампания за директните плащания. Присъстващите ще бъдат запознати с промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, регистриране на правните основания до 15 февруари 2016 г. и географско очертаване на заявените земи.

Те ще се проведат както следва:

  • 3 февруари 2016 г., Николаево, 11:00 часа, зала на Общински съвет- Николаево
  • 3 февруари 2016 г., Мъглиж, 14:00 часа, НЧ „Пробуда-1869“, малка зала
  • 3 февруари 2016 г., Гурково, 9:30 часа, НЧ „Войвода Генчо Къргов-1920“
  • 4 февруари 2016 г., Чирпан, 13:00 часа, малката зала на Общината
  • 4 февруари 2016 г., Братя Даскалови, 10:00 часа,сградата на Общината

До края на седмицата ще се проведатпет разяснителни срещи по кампанията за директните плащания в Oбласт Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>