„Робство в по-лека форма“

Проф. Иван Танев е председател на Историческото дружество „Българска Орда“ в Стара Загора. Физик по образование, но споделя че неговата истинка страст е историята, с която се занимава вече цели 16 години. В обществените среди все по-популярен става въпросът „съжителство“ или „робство“ е имало в България 5 века. По международния речник е приета думата „владичество“. Професорът има свое историческо тълкуване по темата.

Най-благоприятната реформа, на която могат да заложат от Министерството на образованието, за да задоволят стандартите и на Европа и на българското население е въвеждането на Англо-саксонската система на обучение, която формулира единодушни критерии за издаването на учебници с унифицирано съдържание.

Заради промените в Министерството на образованието, реформите и сроковете за финализиране на новите програми все още се коментират.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>