Нов правилник за работа на ОбС, по-малко санкции за общинските съветници

Да се намали размерът на санкцията за общинските съветници в Стара Загора при отсъствие от заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии, предвижда проектът за Нов правилник за организацията и дейността на Местния парламент.

Това съобщи в интервю за телевизия Загора Таньо Брайков – председател на временната комисия към общински съвет.

Да се намали размерът на санкцията за общинските съветници в Стара Загора при отсъствие от заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии, предвижда проектът за Нов правилник за организацията и дейността на Местния парламент. Какво налага промяната и каква е философията на новия правилник?

В момента за отсъствие от сесия заплатата на провинилия се съветник се редуцира с 50%, а за отсъствие от заседание на комисия – с 25%. Проектът за нов правилник, който ще бъде разгледан и гласуван на сесията в четвъртък, предвижда наказанието да бъде намалено.

„Работата на общинския съветник не се изчерпва само с участие в заседанията на комисиите и Общинския съвет. С оглед на това предлагаме размерът на санкциите да бъде намален“, заяви Таньо Брайков. Очаква се и промяна във възнаграждението на общинските съветници, кметове на кметства и кметски наместници.

На утрешното редовно заседание на Общински съвет Стара Загора се очаква да бъде приет Бюджета на общината за 2016 година, както и да се подложат на гласуване промени в структурата на общинската администрация и промяна на финансовата численост на персонала в местните бюджетни дейности, считано от 1 януари 2016 г.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>