Замърсен въздух и в Стара Загора

 

Превишенията на нивата на фини прахови частици са нещо нормално в зимния период – казва инж. Динка Тодорова. Водещи в класацията за замърсен въздух са градовете София и Видин. В Стара Загора също са отчетени такива, като основната причина е отоплението с твърди горива. Проучванията се правят на всяко денонощие.

Допустими са 35 превишения годишно, като в Стара Загора те до момента са 14. Според експертите от РИОСВ нормите едва ли ще бъдат преминати, защото през летния прериод замърсяването с финни прахови частици е минимално.

След моделиране на събраните резултати от станцията в Стара Загора, разбираме, че 60 процента от замърсяването идва от отоплението с твърди горива, 30 процента от автомобилен трафик и 10 процента от промишлени дейности.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>