Приоритетите на АФ на ТрУ са кариерното развитие и международните проекти

Кариерно развитие на преподавателския състав и участие в международни проекти по фонд Научни изследвания са най- важните приоритети на новоизбрания декан на Аграрния факултет на Тракийския университет в Стара Загора доц. Димитър Панайотов. Той призова политиците да работят за развитието на аграрния сектор като един от най- важните в България.

Доц. Димитър Панайотов оглави най- големия факултет на Тракийския университет само преди дни. Той представи пред медиите най- важните теми, по които ще работи в мандата си.

 

На този етап най- важното за Аграрния факултет е създаването на добра творческа атмосфера и развитие на преподавателския състав. Във факултета работят 17 професори, 33 доценти и 34 асистенти.

От ръководството на факултета смятат да насочат усилията си към включване в международни проекти заедно с университети -партньори от САЩ, Русия, Япония и Франция. Другата цел е привличането на студенти от Западните покрайнини и Молдова.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>