МОЛ Галерия не е знаела за незаконните кабели

Мол Галерия излезе с обещаното писмено становище във връзка с премахването на назаконни кабели, закачени от търговския обект към уличното осветление. Община Стара Загора нареди принудителното им премахване и сезира полицията. Все още  Общината не е подала жалба в прокуратурата.

Във връзка с проверката, извършена от представители на община Стара Загора и електроразпределително дружество EVN на 13 януари 2016 г. относно 7 прожектора, монтирани на общински стълбове за улично осветление и дървета на тротоарно пространство, общинска собственост, пред Mall Galleria и свързани с общинската електроразпределителна мрежа, ръководството на Галерия Стара Загора АД категорично заявява, че не е възлагало или извършвало със собствен ресурс закупуване и монтаж на такива прожектори, нито монтирането им на горепосочените места и захранвани с ток по горепосочения начин. Това пише в писмения отговор, подаден до медиите днес. Ръководството на Галерия Стара Загора категорично потвърждава, че не е било информирано за наличието им, нито знае от кого и по чие нареждане са монтирани. Галерия Стара Загора АД декларира, че с готовност ще съдейства на всички компетентни органи за тези или други свързани проверки и сигнали.

МОЛ Галерия не е знаела за незаконните кабели

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>