Общинските съветници запазиха преференциалните цени за превоз на учащи, пенсионери и хора с увреждания

На декемврийското си редовно заседание, старозагорските общински съветници гласуваха, с 49 гласа „за“, условията за пътуване с тролейбуси и автобуси на ученици, студенти, пенсионери и хора с увреждания в града и по-малките населени места от общината. Предпоставката да бъдат отново гласувани критериите за преференциални цени се наложи поради поетапното поемане изпълнението на всички градски автобусни линии от вътрешния оператор „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Пенсионерите над 65 години, с постоянна адресна регистрация в Стара Загора, с размер на пенсията до 300 лв., ще продължат да ползват билет за пътуване със 70 % намаление от редовната му стойност за вътрешноградските линии. Пътуването на старозагорците с увреждания, с намалена работоспособност над 71% и размер на пенсията до 300 лв., в градския транспорт ще ползват 50% намаление. Наполовина от цената на редовния билет ще заплащат и учащите в града.

Условията за пътуването с намаление, които засягат хората живеещи в по-малките населени места от общината също се запазват. Пенсионерите над 65 години, с постоянен адрес в старозагорските села, с пенсия до 300 лв., ползват билет за пътуване с 65 % намаление от стойността на редовната му цена за съответното населено място до Стара Загора и обратно. Същият процент намаление важи и за учащи, живущи в селата, разположени на територията на община Стара Загора.

Имащите право на намаления е необходимо да закупят годишна карта по образец, и цена от 5,00 лв., издадена от „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, както и да представят съответните документи за използване на преференциалните цени.

С 40 гласа „за“, старейшините гласуваха Тихомир Томов да изпълнява длъжността „Контрольор“ на общинското дружество за тролейбусен и автобусен транспорт.

47 от общинските съветници приеха 560 броя да бъдат таксиметровите коли в община Стара Загора, които да превозват пътници с минимална цена за един километър пробег – 0.70 лв. – за дневна и нощна тарифа, както и максимална цена 0.90 лв., за дневна и нощна тарифа.

Общинският съвет даде своето съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България” към МТСП с проект за основен ремонт и благоустрояване на Детска ясла №8 „Кокиче“. Общата му стойност е 300 000 лв. с ДДС, от които необходимото съфинансиране от Общината е 200 010 лв. с ДДС. Освен, че ще бъде обновена материалната база, подобрени условията за престой и работа в детската ясла, ще бъде създадена и трудова заетост за безработни лица.

66 предложения включи Дневният ред на последното за годината заседание на Общинския съвет. Бяха определени съветниците, които да вземат участие в Наблюдателна комисия към ОбС, както и в Комисията по безопасност на движението. Избран бе и съставът на общинските съветници, които да бъдат членове в Комисия по картотекиране. Старейшните избраха и своите представители в Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовени влогове.

 

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>