Работодатели се оплакват от недостига на специализирани средни кадри

Работно заседание на директори на учебни заведения, имащи пряко отношение към държавния план-прием и представители на регионалния бизнес се проведе днес в Областна администрация. На нея бяха обсъдени възможностите за намиране на по-ефективни начини бизнесът от региона да намира своите кадри, а училищата – подходящите профили, в които да обучават учениците си.

Остър недостиг на специализирани средни кадри съществува в определени професионални направления, стана ясно от изказвания на работодатели. Такива не достигат в машиностроенето, строителството, мебелната промишленост, производството на резервни части за автомобилостроенето и др.

Работодателите споделиха още, че много от младите хора имат ниска самооценка, не умеят да комуникират и не могат сами да презентират своите умения. Според тях средното училище трябва да възпитава и в тази посока. Българските деца още от ранна възраст трябва чат по предмета „любов”, за да обичат и уважават, ценят и пазят хората и всичко, което ги заобикаля, заяви председателя на Клуба на работодателя Стефан Шоселов

Решенията: сред работодателите от цялата област да се направи широка анкета, чиято цел е да проучи техните потребности от кадри в перспектива от 5 и повече години. Проучването ще приключи в края на април, а след обобщаване на резултатите от него, през септември работодатели и директори на училища ще се съберат отново, за да обсъдят по-конкретни механизми за подобряване на връзката между училищата и бизнеса.

По идея на директори на професионални гимназии бе решено тази година Панорама на професионалното образование, която се провежда ежегодно в Стара Загора, да включва само професионалните гимназии и в нея със свои щандове да участват и представители на бизнеса от областта.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>