Расте броят на делата за насилие над родители

Расте броят на делата за домашно насилие. Такава е равносметката в края на годината на адвокат Кирилка Андреева, експерт със значителен опит във воденето на подобни дела. В Стара Загора все по-често жертви на насилие са родители, а извършителите са децата им, показват още наблюденията на старозагорския юрист.

Расте броят на делата за домашно насилие. Равносметката в края на годината е на адвокат Кирилка Андреева, експерт със значителен опит във воденето на подобни дела. Тя осигурява юридическа подкрепа на жертви на насилие, потърсили помощ от сдружение „Самаряни“ , и не само.
Насилниците, които посягат на родителите си са обикновено млади хора, на възраст 20-30 години. Какви са причините за агресивното им поведение?
Делата за домашно насилие се завежта в Районния съд по настоящ или постоянен адрес на жертвата.
В Районния съд в Стара Загора делата приключват бързо, сочат наблюденията на адвокат Андреева. Иначе, от сдружение „Самаряни“ обобщават, че през 2015 година броят на пострадалите, настанени в техния Кризисен център „Самарянска къща“ са 21 жени и 21 деца, а на горещата телефонна линия са постъпили общо 100 обаждания.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>