Няма промяна при общинските съветници

Състав на Административния съд в Стара Загора потвърди решение от 26 октомври на Общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници. Делото бе образувано по жалби на кандидати за общински съветници от Реформаторски блок , от коалиция „Народен съюз“, ГЕРБ и Местна коалиция „Истината за Стара Загора“. С жалбите се искаше отмяна на решението на ОИК заради редица нарушения на изборния процес.

В мотивите си съдът, сочи че с оглед констатираните несъответствия с оспорените протоколи на СИК, изразяващи се в неправилно посочен брой на преференции, се налага извод, че при формиране на изборните резултати от проведения избор на общински съветници в Община Стара Загора са допуснати нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването с преференциален вот.
Въпреки констатираното неправилно определяне и отчитане от СИК на броя бюлетини с предпочитания за кандидати на коалиция „Реформаторски блок”, това се отразява на общия брой на получените преференциални гласове от кандидатите, но по същество не се отразява на обявения с оспореното решение на ОИК Стара Загора избор на лицата за общински съветници.
Останалите оплаквания в жалбите за допуснати нарушения в хода на изборния процес съдът счита за неоснователни. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>