Най-много НПО работят в сферата на образованието

Образованието- това е областта, в която работят най-много неправителствени организации, показва онлайн проучване. След това са областите култура и изкуство, социални услуги и младежки въпроси. Анкетата е част от проект „Селфи 2015. Върховенство на гражданството“ на клуб „Отворено общество – Стара Загора“,финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Данните бяха обобщени на форум днес. Целта на проекта е да се провери доколко е развит неправителствения сектор, обясни Любен Панов, директор на Фондация „Български център за нестопанско право“.

Това е първото детайлно проучване на неправителствения сектор в едно населено място през последните години. То е направено през октомври и началото на ноември и е обхванало 43 организации. 18% от тях са фокусирани в Стара Загора, останалите работят извън областния град. 120 организации от страната са обединени във „Форум Гражданско участие“.Едно от направленията, в които работим е за променя в нормативната уредба в полза на гражданското участие, обясни Ива Таралежкова. Ето някои от препоръките към Стара Загора.
Проектите продължават да са главни източници на средства за неправителствените организации. По време на срещата участниците се снимаха за спомен в унисон с името на отчетения проект.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>