14 превишения на допустимите нива на фини прахови частици от началото на ноември

43 превишения на нормата за фини прахови частици в областта е отчела РИОСВ от началото на годината до сега. Основните превишения са регистрирани през отоплителния сезон, като само в рамките на ноември до днес са отчетени 14 превишения. Основно това се дължи не само на отоплението с твърди горива в битовия сектор, но и поради последните мъгли и безветрие

Съгласно действащото законодателство, допустимият брой превишения по показател фини прахови частици в рамките на една година е 35 броя. Именно поради това Община Стара Загора е разработила Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух с пла за действие и конкретни мерки.

През зимния сезон проблем за Стара Загора и другите големи градове са именно фините прахови частици. Освен отопление с твърди горива, принос за високите нива на замърсителя има и автомобилния трафик. Според експертите с най-малък принос към замърсяването е промишлеността, тъй като почти всички горивни инсталации в общината използват природен газ. От началото на тази година превишения по останалите показатели, които се контролират от Автоматичната измервателнат станция не са регистрирани.

Пунктът за мониторинг предоставя данни за измерените нива на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, озон, фини прахови частици, сероводород, метанови и неметанови въглеводороди.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>