Община Стара Загора в готовност за зимния сезон

Община Стара Загора е в готовност за зимния сезон 2015/2016 г., показва направеният анализ на мерките за осигуряване на нормално функциониране на обществените системи, при възникване на опасни метеорологични явления. Това съобщи Валери Иванов –  началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи“, по време на проведеното днес заседание на Общинския щаб за защита при бедствия.

В него участие взеха представители на различните организации, които имат отношение към зимната готовност – Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” , РУ „Полиция“, ВиК, представители на общинската администрация, РЗИ, „ПИ ЕС АЙ“  АД, „Зауба“ АД, филиала за спешна медицинска помощ, КЕЦ – EVN, Втора механизирана бригада и др. Всички отговорни служби докладваха за готовност за предстоящия зимен сезон с налична необходима техника – високопроходими автомобили, моторни резачки, материали за опесъчаване.

През зимния сезон на 2015/2016  год. е предвидено сформиране на аналитична група за ежедневно оценяване на метеорологичните прогнози. Със заповед на кмета Живко Тодоров са определени източниците за информация и режима за предаване на данни за обстановката. Изградена е информационна система, работеща с над 90 първични източника на информация. От структурите на Общинска администрация са сформирани 9 екипа за разузнаване и издирване на пострадали и за изясняване на обстановката по пътната мрежа IV – клас и улиците на Стара Загора. Координацията на аварийно-спасителните дейности ще се извършва от Щаба за защита при бедствия.

Въпреки съществуването на специализирани екипи на «ПБЗН», Община Стара Загора  отчита, че те са крайно недостатъчно за оказване на специализирана помощ при необходимост от провеждане на голям обем от спасителни работи, сочи анализът.

Оперативното денонощно дежурство за зимната поддръжка на пътищата започна на 1 декември. Разпределени са зоните за снегопочистване на пешеходните площи в Стара Загора между общината и ”Зауба” АД. През зимния сезон 2015/2016 год., дейностите за зимно поддържане на пътната мрежа IV (четвърти) клас ще се изпълняват от „Пи Ес Ай“ АД с 26 специализирани машини , а зимната поддръжка на уличната мрежа в града ще се извършва от „Зауба“ АД, с 12 специализирани машини.

Улиците в малките населени места ще се почистват от наличната техника в съответното населено място. Ако в населеното място няма подходящи специализирани машини, е предвидено машини на „Пи Ес Ай“ АД да извършват отстраняване на снега до автобусните спирки.

Сградите на социалните институции, училищата и детските градини са профилактирани, подсигурени са с горива и всички те имат готовност за зимния сезон, отчетоха участниците в заседанието. Осигурени са техника и екипи на ВиК и електроснабдяване за работа при зимни условия. При нужда в провеждането на аварийно-спасителни работи ще се включи специализираното формирование на 2-ра механизирана бригада.

Съгласувани са дейностите и с частни дружества за използване на инженерно-строителна техника. Осигурени са и помещения за настаняване на хора без подслон при ниски температури. Съставен е регистър на болните на хемодиализа и жените в напреднала бременност  за организиране на транспортиране до болнични заведения при нужда.

На официалния сайт на Община Стара Загора са публикувани Правила за безопасност при тежки зимни условия – http://www.starazagora.bg/images/stories/municipality/OORUK/5_Pravila_zimni_buri_zaledyavania.pdf, както и заповед на кмета Живко Тодоров, в която са описани и мерките, които трябва да предприеме населението при тежки зимни условия – http://www.starazagora.bg/images/stories/municipality/obyavlenia/2015/merki_ekstremni_zimni_usloviq.pdf . Необходимо е всички жители на общината да са запознати и да се съобразяват с тях.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>