БСП В Стара Загора предлага по-ниски такси в детските градини

БСП в Стара Загора ще предложи по-ниски такси в детските заведения в общината за децата в  предучилищното образование и подготвителните групи в детските заведения. Шестимата общински съветници от левицата вече внесоха  в местния парламент предложение за промяна в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Те предлагат вместо досегашните 55 лв родителите да плащат 40 лв за седмични детски градини и за целодневни – 35 лв, а не както досега – 50 лв.

2208 са децата, които посещават подготвителни групи в детските градини на територията на общината. От тях  1127 са 5-годишни и 1081 деца – 6-годишни. От БСП Лява България предлагат да отпадне постояянната такса от 15 лв. която не се влияе от посещаемостта на детето.

Предложените текстове, ако се приемат от местния парламент, ще се отнасят за всички деца, обхванатите в предучилищното образование и посещаващи подготвителни групи в детските градини и ОДЗ на територията на общината. Социалистите настояват за тази промяна, тъй като съгласно действащия в момента Закон за народната просвета предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна.

Предложението все още не е включено в дневния ред на предстоящата общинска сесия на 17 декември, но съветниците от „БСП Лява България“ се надяват това да се случи.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>