Извънредно заседание на ОбС Стара Загора за избор на управител на тубдиспансера

Председателят на Общински съвет Стара Загора Емил Христов свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 04.12.2015 г. (петък), от 14.00  часа, в общинската зала „П. Р. Славейков“.

Проектът за дневен ред включва само една точка – за избор на временен управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД.

Извънредното заседание се свиква на основание чл.23, ал.4, т.1 във връзка с чл. 54, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора.

 

Извънредно заседание на ОбС Стара Загора за избор на управител на тубдиспансера

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>