Проф. д-р Мая Гълъбова беше преизбрана за декан на Медицинския факултет. Тя получи гласовете на  230 от общо 248 членове  на общото събрание, което се проведе днес и остана без конкурент за вота.

По време на първия й мандат факултетът първи и единствен в страната получи акредитация за докторска програма по социална медицина, медицинска психология и медицинска физика. Научните публикации в световно известни списания с импакт фактор нарежда Медицинския факултет на първо място в Тракийския университет и на едно от първите в страната. Специалисти от факултета участват в международни проекти с Индия, Китай, Германия и Франция.

През изминалите четири години бяха открити и следните нови специалности: медицинска рехабилитация и ерготерапия, управление на здравни грижи, организация и управление на здравната сфера и лекарски асистент. От две години във факултета се преподава медицина и на английски език.

Мотото на втория мандат на проф. д-р Мая Гълъбова е: Ако един преподавател не владее английски език, той не само че не може да преподава, но и не може да пише статии за списания с импакт фактор.

Ректорът на Тракийския университет проф. Иван Въшин изрази подкрепа за разкриването на нови учебни дисциплини във факултета и обезпечаването им с кадри, както и привличането на млади асистенти с изискването да владеят английски език.

Преизбраха проф. д-р Мая Гълъбова за декан на Медицинския факултет

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>