Стара Загора става модерен център за ранна диагностика на онкологичните заболявания

Стара Загора става модерен център за ранна диагностика на онкологичните заболявания. Това заяви зам. министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков при откриването на ремонтираната Централна стерилизационна зала на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора. Дейността е  част от проекта за изграждане на Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в Университетската болница, чиято стойност е близо 5.5 млн. лева.

Около 23 хил. души в областта страдат от онкологични заболявания. Тази апаратура ще осигури ранна диагностика и последващо лечение. С този проект  в  Университетска болница в Стара Загора се създаде модерен център, оборудван с високотехнологична апаратура, каза д-р Шарков.

Доставената и въведена в експоатация техника е магнитно-резонансна образна диагностика, 64-срезов многодетекторен компютърен томограф, ендоскопска апаратура, анеспезеологичен апарат, лапароскопско оборудване и централна стерилизационна апаратура.

Наличието на тази апаратура изисква съответните кадри. Назначени са 15 специлизанти с цел изграждане на подготвени кадри.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на здравното министерство  по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>