25 договора са сключени в Стара Загора по „Младежка заетост“

Работодателите в Стара Загора по-трудно наемат младежи без стаж по схемата „Младежка заетост“ и разчитат на други канали за набиране  на персонал. 25 са договорите сключен в града досега по схемата. Днес се проведе втори информационен ден за работодатели в Бюрото пред труда. Борят ли тези подпомагащи програми младежката безработица.

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления: стажуване и обучение по време на работа. В първия случай работодателят изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. По второто направление по време на работния процес тече и обучение на младежа по определена професия или специалност.

Заявките се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием от Управляващия орган. Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора и оценката на работодателите.

Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени, след одобрение на заявката, при определяне допустимостта на работодателя с цел сключване на договор за заетост.

Темата за младежката безработица е особено дискутирана и сред най-актуалните проблеми, както за страната така и за Европа като цяло. Тревожната статистика показва увеличението й до 24.7%, това са само лицата между 18 и 29 години, които активно търсят работа.

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>