73 деца вече не са в дом, а у дома

Общо 73  са децата изведени от институции и настанени в седемте центъра от семеен тип на община Стара Загора по проекта  „У дома, а не в дом”. 730 хил.лв, са отпуснати по ОП „Развитие на човешките ресурси” за реализирането му. Всички центрове работят от няколко месеца. Общо персонал с медицинските лица е 84.

Проектът приключва, но от 1ви ноември финансирането му става делегирана държавна дейност.  Основната цел на проекта бе извеждането на децата от домовете. Проекта беше успешен, защото на едно от най-значимите съсловия-децата осигурихме възможност да живеят нормално“, категорична е Иванка Сотирова.

Политиката на деинституализация е добра и смислена, проблемът обаче е в недоброто финансово обезпечаване на подобна услуга, смята зам. кметът.

Голяма част от трудностите по време на реализирането на проекта са свързани с набиране на устойчив персонал, а и с пригаждане на ежедневието на децата към новите условия.

Децата и младежите са на възраст от 3 до 29 години, като 60 от тях посещават училище.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>